THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2024

Thông tin dành cho sinh viên

Tôi hứa sẽ nỗ lực không ngừng, kế thừa, phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, phát huy hiệu quả các nguồn lực nội tại để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BS CKII TRƯƠNG ĐỨC THÀNH
Hiệu trưởng

Đối tác