Mar
11

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

?TUỔI TRẺ HỒNG ĐỨC SÔI NỔI THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG?
--------------------------------------------
?Ngày 03/03/2024 vừa qua, Tuổi trẻ Hồng Đức đã sôi nổi tham gia Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa 15 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” do Quận Đoàn, Hội LHTN Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức ?? 

Với những phần chia sẻ của Thạc sĩ Lê Thị Sáu - Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II. Hy vọng rằng Tuổi trẻ Hồng Đức sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị, xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. ❤️❤️

#TruongCaodangYDuocHongDuc

#TuoitreHongDuc

#ThangThanhnien2024

Tin bài: Nhựt Trường