Mar
4

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

TRƯỜNG CAO Y DƯỢC HỒNG ĐỨC.
KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2024.
Khi Thầy thuốc là Nhà giáo.
Thay mặt Ban Giám Hiệu xin cảm ơn các đơn vị, cá nhân, tập thể đã gửi lãng hoa chúc mừng.
Xin kính chúc toàn thể cán bộ công nhân viên công tác trong ngành Y tế, cũng như sinh viên đang trên con đường trở thành những Thầy thuốc tương lai, luôn thật nhiều sức khoẻ để cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, luôn giữ vững lời dạy: “ Lương Y như từ Mẫu”.
Có thể là hình ảnh về 2 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 14 người, cái bục, bệnh viện và văn bản
Có thể là hình ảnh về 15 người, bệnh viện, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 11 người, bệnh viện và văn bản cho biết '신 HONG HONGDUC DỰC THƯONG CAO ĐẲNG Y DƯOC HONG ĐƯC HONG DUC MEDICAL COLLEGE LAPTH THE THE2 22K8TI BURC San WETHOUИ Ur 制 S S SANOMED ALRTER hulia'
Có thể là hình ảnh về 13 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 7 người
Có thể là hình ảnh về 5 người, hoa và văn bản
Có thể là hình ảnh về 4 người
Tin bài: Nhựt Trường