May
10

LỄ TỐT NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG KHOÁ 3 ( 2017-2020 )

LỄ TỐT NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG KHOÁ 3 ( 2017-2020 )

Thầy Trò cùng Chào Cơ Và Hát Quốc Ca Cũng Như Tuyên Thệ Với Ngành 

Thầy Hiệu Trưởng  BS CKII TRƯƠNG ĐỨC THÀNH Phát Bằng Cho Các Bạn 

Tham Dự Có Thầy Hiệu Trưởng cùng Ban Giám Đốc Bệnh viện Hồng Đức II,  Bệnh viện Hồng Đức III, Các Cơ Sở ban Ngành của Bộ Y Tế Cùng Toàn thể Thầy Cô Trong trường

Thầy Hiệu Trưởng Chụp Hình lưu Niệm với các Bạn Sinh Viên