Sep
15

Một lần nữa Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III lại Dang rộng cửa chào đón sinh viên Cao đẳng y dược Hồng Đức

Một lần nữa  Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III  lại Dang rộng cửa chào đón sinh viên Cao đẳng y dược Hồng Đức