May
11

KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG & KỸ NĂNG SINH HOẠT ĐỘI NHÓM

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG & KỸ NĂNG SINH HOẠT ĐỘI NHÓM- lần 1 NĂM 2023
Vừa qua, Đoàn Trường Hồng Đức  đã tổ chức chương trình tập huấn cho các bạn đoàn viên, sinh viên Trường tham gia chương trình Tập huấn.
Tại buổi tập huấn, các bạn đoàn viên, sinh viên đã được học cách tham gia và tổ chức các hoạt động tập thể một cách hiệu quả; học cách xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đầy đủ sự đoàn kết.
Và sau buổi tập huấn này, tin chắc rằng  cac bạn sẽ trở nên tự tin hơn trong việc nói chuyện trước công chúng và có thể tham gia vào các hoạt động tập thể một cách hiệu quả.