ĐÀO TẠO

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng y dược và thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

13/05/2015 >> Xem tiếp