thông báo danh sách Dược sĩ khóa 4 không đủ điều kiện dự thi

Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược sĩ khóa 4 về danh sách không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần môn Đọc Viết Tên Thuốc.
Các bạn theo dõi và thực hiện
Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Kiều phòng đào tạo