THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2019

Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược Sĩ và Điều Dưỡng khóa 3,4,5 về thời khóa biểu tháng 9/2019.
Các bạn theo dõi và thực hiện nhé.
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, trưởng phòng đào tạo.

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 5

 

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC SĨ KHÓA 5

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 4

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC SĨ KHÓA 4 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 3

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC SĨ KHÓA 3