THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11/2020

Thông báo thời khoá biểu tháng 11/2020 của Điều dưỡng và Dược sĩ khoá 3,4,5,6

Các bạn theo dõi và thực hiện.

Chúc các bạn học tập tốt .