Lễ Tốt Nghiệp Điều Dưỡng Cao Đẳng Chính Quy khóa 2

Để buổi Lễ Tốt Nghiệp Điều Dưỡng Cao Đẳng Chính Quy khóa 2 thành công tốt đẹp. Ban Tổ Chức thông báo :
1. Tất cả sinh viên tốt nghiệp có mặt vào lúc 15h ngày 09/10/2019 (thứ 4)
Địa điểm: Giảng đường 5 để BTC hướng dẫn tổng duyệt.
2. Lễ Tốt Nghiệp chính thức bắt đầu vào lúc 8h ngày 10/10/2019 (thứ 5).
Địa điểm: Giảng đường 5

Lưu ý: Những sinh viên không tham dự tổng duyệt sẽ không được nhận bằng tại Lễ Tốt Nghiệp và sẽ nhận vào cuối tháng 10 tại phòng Đào Tạo. BTC thông báo để tất cả sinh viên Điều Dưỡng Cao Đẳng Khóa 2 biết và thực hiện.