Họp Đoàn Trường

Thay mặt Đoàn Trường thông báo đến các bạn là Bí Thư các chi đoàn khóa 3, khóa 4 và khóa 5 về việc Họp Đoàn TNCS HCM.
Thời Gian: Lúc 11h ngày 13/9/2019 ( Thứ 6)
Địa điểm: Phòng 201.
Vì buổi họp mang tính chất quan trọng, và triển khai nội dung thời gian sắp tới, đề nghị Bí Thư các lớp có mặt đầy đủ, Chi Đoàn nào vắng mặt sẽ tự chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến Đoàn.