Danh sách Sinh viên Điều Dưỡng khóa 2 nhận học bổng năm thứ 2 (2017-2018) và năm thứ 3 (2018-2019)

Thay mặt phòng công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên khóa 3 về danh sách sinh viên Dược sĩ và Điều dưỡng Cao Đẳng nhận học bổng khuyến khích học tập năm thứ 2 (2017-2018) và năm thứ 3 (2018-2019)