Apr
27

LỄ TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG KHOÁ 3 ( 2017-2020 )

LỄ TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG KHOÁ 3 ( 2017-2020 )

Thầy hiệu Trưởng Phát Biểu và Chúc Mừng Các Bạn Sinh viên Đã Tốt nghiệp

Thầy Hiệu Trưởng BS CKII TRƯƠNG ĐỨC THÀNH Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho các Bạn Sinh Viên

Cô Hiệu Phó Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho các Bạn Sinh Viên

Cô Hiệu Phó Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho các Bạn Sinh Viên

Cô Hiệu Phó Chụp Hình Lưu Niệm Với Cá  Bạn Sinh Viên

Các Bạn Sinh Viên Hát Văn Nghệ chúc Mừng Các Bạn sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị vào chặn đường mới

các Bạn Sinh Viên Tuyên Thệ Với Nghề

Thầy trò cùng Hát Bài Quốc Ca và Tuyên Thệ với Ngành 

Thầy Và Trò Cùng tiết mục Văn Nghệ chúc mừng Các Bạn sinh viên và chúc các Bạn thành công trên chặn đường mới 

 

Thầy trò Chụp Hình lưu Niệm