Sep
6

Philips Cung Cấp Giải Pháp Bệnh Viện Thông Minh Cho Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức

Những giải pháp bệnh viện thông minh đã được Philips cung cấp đến bệnh viện Hồng Đức. Sự kiện này sẽ đem lại những thành quả phát triển ra sao cho ngành y tế nói chung và bệnh viện Hồng Đức nói riêng?