Feb
1

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA DƯỢC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA DƯỢC

I.   Mục tiêu chung 
Đào tạo người dược sĩ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý cung ứng thuốc hoặc sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

II.    Mục tiêu cụ thể

  a.  Kiến thức

Chương trình nhằm trang bị cho người học:

- Những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, tin học, thể dục thể thao, quốc phòng – an ninh đã học vào thực tiễn rèn luyện đạo đức, học tập và công tác của bản thân. 

- Những kiến thức khoa học cơ bản và d¬ược học cơ sở, những kiến thức về chuyên ngành quản lý cung ứng thuốc. 

- Sử dụng được tiếng anh chuyên ngành, tin học chuyên ngành. 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức và khung pháp lý của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam, ngành dược và kinh doanh dược của Việt Nam. Nắm vững chính sách liên quan.

- Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

  b. Kỹ năng

Chương trình nhằm rèn luyện cho người học các kỹ năng nghề nghiệp sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý cung ứng thuốc.

- Quản lý kinh tế và nghiệp vụ kinh doanh dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất, lưu thông, phân phối.

- Thực hiện được các kỹ thuật bào chế các loại thuốc thông thường, các kỹ thuật cơ bản để kiểm nghiệm một số dược chất thông dụng; bảo quản thuốc và các dụng cụ y tế; viết và đọc đúng các tên thuốc.

- Có kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho người bệnh và cho cộng đồng.

- Thực hành được kỹ thuật bảo quản và sử dụng cây, con, nguyên liệu dùng làm thuốc.

- Có kỹ năng về các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm.

- Hướng dẫn chuyên môn cho những cán bộ dược trình độ thấp hơn.

c. Thái độ

Chương trình nhằm giáo dục cho người học các phẩm chất sau:

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập cầu tiến.

- Coi trọng kết hợp y - dược học hiện đại với y - dược học cổ truyền.