Aug
10

Giấy chứng nhận Bổ sung chỉ tiêu hoạt động nghề nghiệp

Ngày 31/7/2023 Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức , được Tổng cục GDNN cấp Giấy chứng nhận  Bổ sung chỉ tiêu hoạt động nghề nghiệp