May
10

Có bằng cấp loại gì mới được mở tiệm bán thuốc?

Tôi có bằng trung cấp dược nhưng nghe nói chỉ người tốt nghiệp Đại học Dược mới được mở hiệu thuốc, có đúng vậy không? (Trần Thị Thương)


Tôi có bằng trung cấp dược nhưng nghe nói chỉ người tốt nghiệp Đại học Dược mới được mở hiệu thuốc, có đúng vậy không? (Trần Thị Thương)

 Luật sư trả lời:
Theo điểm d khoản 1 điều 33 Luật Dược 2016, quầy thuốc tư nhân phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật Dược 2016.

Khoản 2 điều 33 và khoản 1 điều 18 Luật Dược 2016 quy định người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp và có một trong các văn bằng chuyên môn sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là bằng dược sỹ)

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược

- Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

Như vậy, bạn có bằng trung cấp dược vẫn được mở quầy thuốc tư nhân, nếu đáp ứng được các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Theo khoản 1 điều 38 Luật Dược 2016 và điều 32 Nghị định 54/2017, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo mẫu số 19 phụ lục I Nghị định 54/2017;

- Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược;

Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán lẻ thuốc (bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).