Jun
16

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức tiền thân là Trường Trung cấp tư thục điều dưỡng và kỹ thuật y tế Hồng Đức được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 2007, đến năm 2012 đổi tên thành Trường Trung cấp Y Dược Hồng Đức. Sau 7 năm hoạt động đến năm 2014, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức theo quyết định số 3608/QĐ – BGDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức là cơ sở đào tạo ngoài công lập, nhiều Cấp Bật , với Ngành nghề sức khỏe  , là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y dược trình độ cao đẳng trình độ cao và Cao hơn.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC CÓ NHIỆM VỤ :
-  Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng y dược và thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-    Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; ứng dụng và phát triển công nghệ; tham gia vào giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại địa phương.
-    Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.
-    Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong học sinh - sinh viên và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường.
-    Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi.
-    Tuyển sinh và quản lý học sinh - sinh viên.
-    Phối hợp với gia đình học sinh - sinh viên; các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
-    Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh - sinh viên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.
-    Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Từ năm 2007 đến nay, Trường đã và đang đào tạo 9.271 học sinh - sinh viên, trong đó học sinh ngành Dược và Điều dưỡng trung cấp Hệ chính quy là 6.705 học sinh, trên 900 học viên Trung cấp Dược hệ vừa làm vừa học. Sinh viên ngành Dược và Điều dưỡng Cao đẳng Hệ chính quy là 1.598 sinh viên.Ngoài ra, Trường còn được trao tặng nhiều bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, của Liên đoàn lao động Việt Nam, của Công đoàn giáo dục Việt Nam về những thành tích đã đạt được trong công tác giảng dạy và học tập.
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Địa chỉ : Số 5 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng làm việc khang trang: 6 giảng đường, 7 phòng học ngoại ngữ, 2 phòng máy, 10 phòng thực hành, 1 thư viện với hơn 3.441 đầu sách. bên cạnh đó trường có có 2 cơ sở phục vụ đào tạo là Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức II và Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức III
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Trường hiện có:  3 Khoa (Cơ bản – Y học cơ sở, Dược, Điều dưỡng).
- 6 Phòng chức năng (Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Khảo thí và kiểm định chất lượng, Quản lý học sinh - sinh viên).
-1 Ban thanh tra.
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO (NĂM HỌC 2016-2017)
Số lượng học sinh hiện tại là 1.885, trong đó:
Hệ cao đẳng
-  Điều dưỡng  433
-   Dược: 1.165
Hệ trung cấp:
  Điều dưỡng chính quy: 64
Dược:
+ Chính quy: 178
+ Vừa làm vừa học: 45
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
Đến nay, trường có tổng cộng 103 cán bộ - giảng viên trong đó có 91 giảng viên cơ hữu (02 Tiến sỹ, 1 Phó Giáo sư,15 Thạc sỹ, 59 đại học đúng chuyên ngành) và 23 giảng viên thỉnh giảng.
CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
 Đào tạo 2 chuyên ngành trình độ cao đẳng: Dược, Điều dưỡng.
Thời gian học tập của hệ cao đẳng là 3 năm, tuyển sinh đầu vào theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Cập nhật ngày 01/01/2021