Dec
15

Bệnh viện Hồng Đức II Tuyển Dụng

KHI BẠN CẦN
- Nếu bạn đang cần một Cơ hội để ổn định và phát triển bản thân thông tin này chính là cầu nối để bạn có thể có một khởi đầu mới.
- Chương trình tuyển dụng Ứng Viên Tiềm Năng 2022 dành cho các bạn sinh viên trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức
- Cơ hội làm việc tại Bệnh Viện Đa KHoa Hồng Đức II với nhiều chính sách đãi ngộ và quyền lợi.