Oct
26

Đội Ngũ Cán Bộ Giảng viên

Đội Ngũ

Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức TP. HCM Đến nay, trường có tổng cộng 94 cán bộ - giảng viên trong đó có 72 giảng viên cơ hữu (02 Tiến sỹ, 11 Thạc sỹ, 59 đại học đúng chuyên ngành) và 23 giảng viên thỉnh giảng   Nhiều giảng viên tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp thành phố và cấp nhà nước. Trong những năm gần đây, nhà trường đã qui tụ được một đội ngũ cán bộ Bác sĩ  trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ sư phạm những người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.