CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng y dược và thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu ...

Tin nổi bật

  • CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐIỀU DƯỠNG VÀ DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2016

ĐÀO TẠO