KHOA DƯỢC

  • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA DƯỢC

    Đào tạo người dược sĩ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý cung ứng thuốc hoặc sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 31/03/2015

    >>Xem tiếp
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA DƯỢC

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA DƯỢC 01/04/2015

    >>Xem tiếp