THÔNG BÁO TRA BẢNG ĐIỂM TRÊN WEBSITE

Nhà Trường Thông Báo đến các bạn sinh viên có thể tra điểm của mình trên website

Bước 1: Đăng nhập website: hongduccollege.edu.vn -> vào mục Tra Cứu Điểm

Bước 2: Nhập mã số sinh viên được ghi trên thẻ SV (Ví dụ: 17k3a.0011) ,mật khẩu mặc định : 123456, và Mã bảo vệ.

Bước 3 : Hiển thị đăng nhập thành công các bạn có thể xem thông tin cá nhân, chương trình học và bảng điểm ở mục bên cạnh.

Dưới đây là chi tiết các bước thực hiện

BƯỚC 1:Đăng nhập website: hongduccollege.edu.vn -> vào mục Tra Cứu Điểm

BƯỚC 2: Nhập Mã số sinh viên được ghi trên thẻ SV (Ví dụ: 17k3a.0011) , mật khẩu mặc định : 123456  và Mã bảo vệ

BƯỚC 3: Hiển thị đăng nhập thành công các bạn có thể xem thông tin cá nhân, chương trình học và bảng điểm ở mục bên cạnh.