Thông Báo Đóng Học Phí

Thông báo đến các bạn sinh viên toàn trường về việc đóng học phí năm học 2019 - 2020.
Các bạn xem và thực hiện nhé.