THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên về những nội dung sau:
1. Các bạn sinh viên học lại bình thường vào thứ 2 ngày 11/05/2020.
2. Các bạn sinh viên lưu ý khi vào trường nên đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định của ngành y tế.
3. Thời khoá biểu cụ thể của các lớp sẽ được cập nhật sau.