THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 6/2019 ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 4 TỐI

[ THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 6/2019 ]
Thay mặt phòng Đào Tạo thông báo đến toàn sinh viên  Điều Dưỡng BUỔI TỐI khóa  4 về thời khóa biểu tháng 6/2019.
Các bạn theo dõi và thực hiện
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, trưởng phòng Đào tạo.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe.