THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2019 
Phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược Sĩ và Điều Dưỡng khóa 3,4,5 về thời khóa biểu tháng 12/2019.
Các bạn theo dõi và thực hiện .
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, Trưởng phòng đào tạo. (SDT: 0962 962 297)