THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2019

Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược Sĩ và Điều Dưỡng khóa 3,4,5 về thời khóa biểu tháng 10/2019.
Các bạn theo dõi và thực hiện nhé.
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, Trưởng phòng đào tạo. (SDT: 0962 962 297)

TKB ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 5

TKB DƯỢC SĨ KHÓA 5

TKB ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 4

TKB DƯỢC SĨ KHÓA 4

TKB ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 3

TKB DƯỢC SĨ KHÓA 3