THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC SĨ KHÓA 4 THÁNG 7/2019

Thay mặt phòng Đào Tạo thông báo đến toàn sinh viên Dược Sĩ khóa 4 về thời khóa biểu tháng 7/2019.

Các bạn theo dõi và thực hiện

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, trưởng phòng Đào tạo.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe.

 

Dược sĩ khóa 4 tối .