thời khóa biểu dược sĩ 17k3T1

Thông báo đến các bạn sinh viên dược sĩ 17k3T1 về thay đổi thời khóa biểu. Các bạn cập nhật để học đúng lịch nhé.