LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Thông báo đến các bạn sinh viên lịch nghỉ Tết Nhâm Dần

🌟LỊCH NGHỈ TẾT NHÂM DẦN 2022🌟 - Các bạn sinh viên Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức thân mến ! - Chúng ta sẽ chính thức nghỉ Tết Nhâm Dần từ thứ hai ngày 𝟭𝟳/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 (𝗡𝗵𝗮̆̀𝗺𝟭𝟱/𝟭𝟮 𝗔̂𝗟 𝗻𝗮̆𝗺 𝗧𝗮̂𝗻 𝗦𝘂̛̉𝘂) đến hết thứ bảy ngày 𝟭𝟵/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 (𝗡𝗵𝗮̆̀𝗺 𝟬𝟵/𝟬𝟭 𝗔̂𝗟 𝗻𝗮̆𝗺 𝗡𝗵𝗮̂𝗺 𝗗𝗮̂̀𝗻). - Thứ hai ngày 𝟮𝟭/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭( 𝗻𝗵𝗮̆̀𝗺 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟮/𝟬𝟭 𝗔̂𝗟 𝗻𝗮̆𝗺 𝗡𝗵𝗮̂𝗺 𝗗𝗮̂̀𝗻), các lớp học trở lại theo kế hoạch của nhà trường. - Trường thông báo đến các bạn để tiện cho việc sắp xếp kế hoạch để về quê đón Tết với gia đình nhé ! Mong các bạn luôn tuân thủ 5K, và giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt chương trình học tập.

------------------------------

CΛO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

*𝗡𝗼̛𝗶 𝗗𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 Đ𝗮̀𝗼 𝗧𝗮̣𝗼 𝗡𝗵𝗼́𝗺 𝗡𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗦𝘂̛́𝗰 𝗞𝗵𝗼̉𝗲 “𝗬- 𝗗𝗨̛𝗢̛̣𝗖”

☑️ Thời Gian Học Tập Linh Hoạt

☑️ Chuyên Đào Tạo Chuyên Sâu

☑️Giảng Viên Giàu Kinh Nghiệm ☑️

Liên Kết Thực Tập Hoặc Cơ Hội Làm Việc Tại Bệnh Viện Hồng Đức ☎ 𝟭𝟴𝟬𝟬𝟲𝟰𝟲𝟰𝟵𝟯 - 𝟬𝟵𝟲𝟲𝟲𝟴𝟬𝟵𝟳𝟭 Zalo: 𝟬𝟵𝟲𝟲 𝟲𝟴𝟬 𝟵𝟳𝟭