LỊCH NGHỈ HÈ

Thông báo chính sức lịch nghỉ hè đến các bạn sinh viên.
Thời gian nghỉ hè từ 1.8.2019 đến hết 7.9.2019. Ngày 9.9.2019 các bạn sẽ học lại bình thường theo thời khóa biểu tháng 9 nhé . thời gian này không áp dụng các khóa đang chuẩn bị tốt nghiệp
Các khóa đang đi thực tập sẽ theo lịch tại cơ sở thực tập.