Lễ Tốt Nghiệp Dược Sĩ Cao Đẳng Chính Quy khóa 2

Để buổi Lễ Tốt Nghiệp Dược Sĩ Cao Đẳng Chính Quy khóa 2 thành công tốt đẹp. Ban Tổ Chức thông báo :
1. Tất cả sinh viên tốt nghiệp có mặt vào lúc 09h ngày 30/10/2019 (thứ 4)
Địa điểm: Giảng đường 5 để BTC hướng dẫn tổng duyệt.
2. Lễ Tốt Nghiệp chính thức bắt đầu vào lúc 08h ngày 31/10/2019 (thứ 5).
Địa điểm: Giảng đường 5

Lưu ý:
1. Để chuẩn bị tốt cho buổi Lễ, sinh viên có mặt trước giờ làm Lễ 30 phút.
2. Những sinh viên không tham dự tổng duyệt sẽ không được nhận bằng tại Lễ Tốt Nghiệp và sẽ nhận vào cuối tháng 11 tại phòng Đào Tạo. BTC thông báo để tất cả sinh viên Dược Sĩ Cao Đẳng Khóa 2 biết và thực hiện.