HỆ THỐNG BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

NĂM HỌC 2022-2023, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN THEO NGÀNH :      

   ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  DƯỢC SĨ   LIÊN THÔNG

1. Chương trình đào tạo: Trình độ Cao đẳng theo quy định

2. Hình thức và thời gian đào tạo: 

✔️Hệ chính quy tập trung thời gian 3 năm -

✔️ Hệ liên thông thời gian đào tạo 18 tháng

3. Văn Bằng khi tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng Điều dưỡng, Dược sĩ hệ chính quy thuộc văn bằng Quốc Gia

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐

*** Hồ sơ đơn giản với

+ Học bạ lớp 12

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Tư vấn chi tiết => vui lòng inbox

Thời gian từ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐

Địa chỉ nhận hồ sơ: 𝗦𝗼̂́ 𝟱 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗚𝗼̀ 𝗩𝗮̂́𝗽, 𝗧𝗽. 𝗛𝗼̂̀ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗠𝗶𝗻𝗵 Hotline 1800646493-0966680971 email: tuyensinh@hongduccollege.edu.vn,tuyensinh1@hongduccollege.edu.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ: 𝗦𝗼̂́ 𝟱 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗚𝗼̀ 𝗩𝗮̂́𝗽, 𝗧𝗽. 𝗛𝗼̂̀ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗠𝗶𝗻𝗵 Hotline 1800646493-0966680971 email: tuyensinh@hongduccollege.edu.vn,tuyensinh1@hongduccollege.edu.vn