CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

[ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ]
BCH Đoàn trường thông báo đến các chi đoàn về kế hoạch thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Các chi đoàn triển khai về cho lớp nhé